RODO

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowna Pani, Szanowny Panie, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO) informuję Panią, Pana o szczegółach przetwarzania danych w mojej firmie Mpnovi Piotr Łądka:

  1. Administratorem Pani, Pana danych osobowych (dalej: ADO) jest Mpnovi Piotr Łądka, z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Glebowej 27, NIP: 731 181 13 13, biuro@mpnovi.pl.

  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług i prowadzenie negocjacji przed zawarciem umowy.

  3. Odbiorcami przewidywanymi podczas wykonywania zlecenia są: przedsiębiorcy współpracujący z firmą Mpnovi Piotr Łądka, poczta polska oraz firmy kurierskie – na potrzeby wysyłki korespondencji jak również inne instytucje lub firmy realizujące z naszego upoważnienia zadania wymagające dostępu do niektórych z Pani, Pana danych osobowych.

  4. Dane osobowe będą przechowywane do końca działalności przedsiębiorstwa.

  5. Ma Pani, Pan prawo do żądania od ADO: dostępu do danych osobowych Pani, Pana dotyczących sprostowania tych danych; usunięcia tych danych; ograniczenia przetwarzania tych danych jak również prawo do przenoszenia danych.

  6. Ma Pani, Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie w rozumieniu RODO nie mają miejsca w firmie Mpnovi Piotr Łądka.